בקרה ואוטומציה

בקרה ואוטומציה

במסגרת פעילות זו אפקון מפתחת ומשווקת מגוון טכנולוגיות מתח נמוך, בקרה ואוטומציה לצד ביצוע התקנת מערכות ואינטגרציה שלהן. המוצרים והשרותים הם בתחומי בקרה תעשייתית, בקרת מבנה, גילוי וכיבוי אש, בטחון ובקרת חניה, ערים בטוחות, תוכנת SCADA, וכן פיתוח, ייצור, מכירה והפצה, התקנה ותחזוקה של מוצרים עתירי טכנולוגיה הכוללים בין היתר: מערכות קריאה מרחוק של מוני מים, בקרות כניסה, מעברי גבול, ערים בטוחות וחכמות, מערכות לביטחון היקפי, חניה וחניונים.

במסגרת הפעילות בתחום זה מספקת הקבוצה את הפתרונות הבאים: