מבנה החזקות

קשרי משקיעים
שינוי
3.5%+
AFHL
0
שווי מניה (באגורות)

בעלי מניות עיקריים

שווי שוק חברה ב-₪
0
החזקות בעלי עניין
% 0
החזקות מוסדיים
% 0
החזקות ציבור
% 0