מבנה החזקות

קשרי משקיעים
שינוי
3.5%+
AFHL
0
שווי מניה (באגורות)

בעלי מניות עיקריים

0
שווי שוק חברה ב-₪
% 0
החזקות בעלי עניין
% 0
החזקות מוסדיים
% 0
החזקות ציבור